Gassco veiligheidscursus
Wij hebben een duidelijke taak te vervullen betreffende de '0' ongeval doelstelling van Gassco. HSE wordt gezien als het allerbelangrijkste in al onze activiteiten. Dit gezonde principe komt jezelf, je collega's en de omgeving van je werk enkel maar ten goede. Wij zijn allen verantwoordelijk voor onze eigen en andermans veiligheid. Om uzelf en ook Gassco te helpen om deze belangrijk(st)e doelstelling succesvol uit te voeren, hebben wij een handboek gemaakt. Dit handboek is gebaseerd op de best mogelijke technieken, op ervaringen en op kennisoverdracht binnen onze industrie. De regels zijn eenvoudig en daarom vragen wij u ook u aan deze regels te houden op elk tijdstip. Wanneer er nood is aan verbetering zijn wij blij van u en uw ervaring te kunnen leren.

De principes zijn eenvoudig:
  • U hebt alle risico's geidentificeerd en de nodige correctieve acties dienaangaande gedaan
  • U mag het werk STOPPEN op elk moment. Een evaluatie kan noodzakelijk zijn en (verdere) correctieve acties genomen
  • U kent de regels en leeft deze nauwgezet na
  • U hebt respect voor anderen
  • U hebt kennis genomen van de 'Life Saving Rules'
  • U hebt de juiste ervaring en kennis voor uw werk

Iedereen kan meewerken aan verdere verbetering van onze HSE regels

Onze visie op veiligheid is simpel - Iedereen is een ambassadeur wanneer het gaat over HSE en heeft een mandaat om STOP te zeggen. Iedereen kan bijdragen tot een algemeen veiligheidsgevoel en ons helpen om ons doel te bereiken.